Startsidan

CORE CONCEPT SHOULDER

CCS är ett sätt att strukturera axelträning utifrån evidensbaserad kunskap. Funktionell dynamisk core stabilitet är basen.
Såväl core stabilitet som core styrka måste byggas upp liksom lokal/stabiliserande muskelfunktion och mer globala muskler för rörelser.
Hela kinetiska kedjan tränas och alla aspekter av gällande träningsfysiologi beaktas så att man tränar det man vill förbättra.
Genom att reglera repetitioner, sets, hastighet, belastning och vilotid kan effekt av träning påverkas mot maximal styrka, explosiv styrka osv, allt utifrån individuella behov.

CORE CONCEPT KNEE

Core Concept Knee är ett sätt att undersöka och träna knät utifrån evidensbaserad kunskap. Hela kinetiska kedjan värderas för att på rätt sätt kunna starta träningen. Undersökningen är grunden för diagnos som sedan styr behandlingen. CCK används som pre- och postoperativ träninge eller som ren behandling.

Modern träningsfysiologi styr så att repetitioner, sets, hastighet, belastning och vilotid kan effekt av träning påverkas mot maximal styrka, explosiv styrka osv, allt utifrån individuella behov.